Entrainment

De 17de eeuwse wetenschapper Christiaan Huygens  ontdekte dat er bij objecten in het universum een tendens bestaat om in harmonie met elkaar te komen, een fenomeen wat later bekend werd als “entrainment”. Alles wat er bestaat (zoals b.v. atomen, planeten, kuddes dieren en ook ieder aspect van onze menselijke fysiologie), heeft de neiging om naar evenwicht (harmonie) te streven. Het is dus in feite de tendens van twee bewegende lichamen om in één ritme te komen zodat ze in harmonie bewegen. Het is een fysisch verschijnsel dat ons allen beïnvloedt. Het bekendste voorbeeld van entrainment betreft  klokken die na verloop van tijd hetzelfde ritme gaan slaan als ze dicht bij elkaar hangen (in fase lopen). Of wat te denken van individueel pulserende hartspiercellen die synchroon gaan kloppen als ze dicht bij elkaar komen of vrouwen waarvan hun menstruatie cyclus gelijk gaat lopen wanneer ze gedurende langere tijd bij elkaar wonen. In de natuur zijn voorbeelden genoeg. Denk aan zwermen vogels of scholen vissen die met honderden tegelijk een gefingeerde leider volgen etc.

Het gaat bij entrainment om wederzijdse energetische beïnvloeding. Wij mensen reageren ook in resonantie met de vibraties in onze omgeving. Het is dus logisch te concluderen dat ons lichamelijk functioneren mede aan veranderingen onderhevig is onder invloed van vibraties als bv. geluidsgolven. Het doet er in dit geval niet toe wat de bron van dit geluid is (bv een instrument, de menselijke stem of objecten in onze leefomgeving). Door het proces van entrainment kan geluid negatieve en onderdrukte emoties transformeren tot een staat van gelijkmatigheid die een onmiddellijk effect heeft op onze fysiologie. Op deze manier kan entrainment ook de balans herstellen tussen onze kern (de essentie van wie we zijn) en het universum. De effecten van entrainment doen zich voor op zowel fysiek, emotioneel als spiritueel niveau.

Alle systemen in het menselijk lichaam hebben hun eigen ritme (spieren (hartslag), zenuwstelsel, ademhaling, bloedsomloop). Een onderzoek van o.a. W. Condon (een wetenschapper aan Boston University School of Medicine) toonde aan dat hersengolven van mensen die met elkaar in gesprek zijn, elkaars frequentie aan kunnen nemen. Dit gebeurde echter alleen maar wanneer de betrokkenen vonden dat zij een goed gesprek hadden. Een andere onderzoeker (J. Kneutgen) toonde aan dat baby’s die met slaapliedjes in slaap vielen, adem haalden op de maat van de muziek. In diverse andere onderzoeken is aangetoond  hoe muziek de bloeddruk, de hartslag, de ademhaling en andere onderdelen van het autonome zenuwstelsel beïnvloedt. Een wetenschapper als Masaru Emoto heeft in zijn studies herhaaldelijk aangetoond hoe o.a. klank de structuur van water beïnvloedt. Als je dan bedenkt dat wij mensen voor bijna 70% uit water bestaan ……..

 Onze individuele mogelijkheid tot entrainment, ofwel de wijze waarop wij in staat zijn in harmonie te vibreren met anderen, stelt ons in staat verbinding te voelen met de wereld. Zonder entrainment (in wezen de basis van alle communicatie) leiden we een geïsoleerd bestaan in plaats van een bestaan in harmonie met het universum. Heling is derhalve het herstellen van de  harmonie waardoor we in staat zijn ons te verbinden met onze eigen levensenergie of essentie. Wanneer op de juiste manier gebruikt, kan met name geluid het menselijk lichaam “entrainen”  in de richting van een grotere harmonie en homeostase die het nodig heeft om gezond en opgewekt te zijn en levert het een bijdrage aan een goed afweersysteem.